"Discourage litigation. Persuade your neighbors to compromise whenever you can."

- Abraham Lincoln -

Over Marijn de Koning

Marijn was journaliste van het NOS-journaal en vier jaar Tweede-Kamerlid voor D66. Ze was media-woordvoerster en hield zich verder bezig met onder meer zaken betreffende het defensiepersoneel. Zelfbewuste dame, die veel belang hechtte aan presentatie en 'netwerken'.
Loopbaan
Verslaggever dagblad "Het Parool" - verslaggever en presentatrice NOS (Nederlandse Omroep Stichting) - lid gemeenteraad van Abcoude, van 1981 tot 1985 - communicatie-adviseur, vanaf 1 maart 1985 - presentator politiek programma AVRO-t.v., van 1 september 1987 tot 1 juni 1988 - directeur-eigenaar M. de Koning b.v., bedrijf voor communicatie-adviezen (nu moderation en mediation) - lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 19 mei 1998


Nevenfuncties
Huidige: Lid Raad van Advies Max Gelden Stichting (steun aan maatschappelijke vernieuwing in Nederland), vanaf 1989 - lid verschillende comité's van aanbeveling
Vorige: Lid bestuur wetswinkel, van 1 september 1974 tot 30 april 1994 - lid commissie van bijstand Veerstichting Leiden, van 1983 tot 1993 - lid RAIO selectiecommissie, van 1980 tot 1986 - columniste diverse bladen - lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van mei 1996 tot mei 1998

Opleidingen
Opleiding lager onderwijs - Openbare lagere school
Voortgezet onderwijs - Hogere Burgerschool (met examen Latijn)
Acdemische studie - Sociologie (basisdoctoraal) Rijksuniversiteit Utrecht, vanaf 1961 - rechten Rijksuniversiteit Utrecht

Activiteiten als parlementariėr
Was woordvoerster economische zaken (met name mededinging, industrieel eigendom), defensie (personeel, veteranen en oefenterreinen) en media van de D66-Tweede-Kamerfractie. Voerde ook het woord bij de behandeling van de nieuwe Wet op het notarisambt en van het wetsvoorstel inzake particuliere beveiligingsorganisaties.

Wetenswaardigheden
Woonplaats Baambrugge (Utr.) verenigingen
Sociėteiten, genootschappen - lid UVSV (Utrechtse Vrouwelijke Studenten Vereniging)
Lid golfclub "De Haar en De Roosendaelsche", vanaf 1974

Hobby's
golf - schilderen - toneel